Takapo Sanat Nami Firmasının Tanıtımı (Optimpark)

Optimpark Mekanize Otopark Sanayi Kompleksi

Takapo Sanat Nami Grubu, Optimpark markası ile, şirket yöneticilerinin çelik, petrokimya ve enerji santrali sektörleriyle ilgili endüstriyel ekipman alanındaki 60 yıllık tecrübesine dayanılarak kurulmuştur. Bu grup, önceki alanlardaki faaliyetlerine devam etmekle birlikte, makine yapımı ve inşaat alanında faaliyetlerine ciddi bir şekilde başlamış ve bu da şirketin paletsiz türü gibi çeşitli mekanize otoparklar tasarlama ve üretme alanına özel faaliyetine yol açmıştır.

Optimumpark, yolu üzerinde her zaman gelecek nesil ürünlerin fikir, tasarım ve yapım sürecini programda bulundurur; Mükemmelliğe giden yolda ürün sunumunda yenilik ve yaratıcılığı, önemli unsur olarak bilir ve hedeflerine ulaşmak için Avrupa CE sertifikası, ISO 14001, ISO9001, ISO45001 ve İtfaiye ve Güvenlik Hizmetleri Kurumu’ndan onay almayı başarmıştır.

Optimpark Yönetim Politikası

Takapo Sanat Nami (Optimpark) Şirketinin yönetim Politikası

Takapo Sanat Nami şirketi (Optimpark) ilk bilgi tabanlı şirket olarak mekanize otoparkların tasarımı, geliştirilmesi ve yapımı alanında, iş ortamının gelişimi, firmanın örgütsel bağlamına uygun stratejik yönelim, risk temelli düşünmenin ve süreç yaklaşımının ilerlemesi ve entegre bir yönetim sisteminin beklenen sonuçlarını elde etmekten emin olmak içini, yasal ve düzenleyici gerekliliklere uyarak, kalite yönetim sistemi için ISO9001: 2015 standartlarını, Çevre yönetim sistemi için ISO14001:2015 standardını ve İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi için ISO45001:2018 standardını seçmiştir ve güvenli çalışma koşullarını sağlamak ve iş sağlığı ve güvenliği risklerini ortadan kaldırmak ve azaltmanın taahhüdünde bulunarak, ayrıca çalışanların katılımına ve danışmalarına olan bağlılığı ile yönetim politikamızın ana kriterlerini aşağıdaki şekilde özetlemektedir:

  1. Paydaşların ihtiyaç ve beklentilerini anlamak ve müşteri memnuniyetini artırmak ve şikayetleri ile ilgilenmek
  2. Üretimde araştırma ve yenilik yapmak ve ürün kalitesini iyileştirmek ve pazar payını artırmak
  3. Tüm çalışanların yönetime bağlılığı ve enerji kaynaklarının, hammaddelerin ve ekipmanların optimum kullanımı, sağlık tehlikelerinin, güvenlik kazalarının ve çevre kirliliğinin kontrolü ve azaltılması
  4. İnsan kaynaklarının verimliliğini artırmak için bireysel, grup ve organizasyon düzeylerinde bilgi ve yetkinliklerin geliştirilmesi yoluyla çalışanların güçlendirilmesi

Bu yönetim politikası, süreç performansının sonuçları, fırsatlar ve risklerle orantılı aralıklarla gözden geçirilirken, kalite hedeflerinin belirlenmesi için bir çerçeve görevini yüklenmektedir.