Optimpark Mekanize Otoparkların Avantajları

Kolay Kurulum ve Hızlı Ayarlama

Bu sistem en fazla 6 gün içerisinde kurulabilir. 3 gün içinde geniş ve yüzey şeklinde altyapı inşaat işleri yapılır ve 3 gün esnasında yapı kurulması, elektrik bağlantıları ve otoparkların çalıştırılması tamamlanır

Güvence ve Emniyet

Yan araba kapısının ani açılmasından ve diğer arabaların park etmesinden kaynaklanan hasarlara karşı arabanın savunması, arabanın ve malzemelerinin çalınamaması ,akıllı sistemin sayesinde sürücünün psikolojik güvenliğinin, sağlanması

Düşük Kurulum ve Bakım Maliyeti

Eksenel rotasyon sistemi sayesinde bu sistemin servis ve bakımı son derece tasarrufludur ve adeta bir asansör gibidir

Tasarım ve Uygulama Esnekliği

Hafriyat derinliğinde tasarruf, daha düşük maliyet ile daha fazla yer derinliğinde işlem yapılması, zemin ve istinat duvarı stabilizasyonu için daha düşük maliyet, inşaat ve işletme kolaylığı, zemin altı uygulama olanağı

Enerji Tasarrufu

Araç istihlakı ve yakıt tüketiminin azaltılması, Havalandırma sistemine ve egzoz fanına ihtiyaç duyulmaması, Gürültü kirliliği olmaması ve minimum aydınlatma sistemine ihtiyaç olması

Kaplama Uygulaması Çeşitliliği

Mekanize otoparkın kapatılması gerekmez; Ancak cephesini uygulanacak çok çeşitli malzemeler kullanmak mümkündür. Cepheleri reklam amaçlı kullanmak da mümkündür

Taşınabilirlik

Cihazın taşınabilirliği, sistemin istenildiği zaman sökülüp başka bir yerde hızlı bir şekilde kurulmasına olanak sağlar

Düşük Alan İhtiyacı

Sıradan katlı otoparklarda her bir park yeri sağlamak için 60 metreküpten fazla alan gerekmektedir, halbuki otomatik türünde her bir otopark için 32 metreküp alana ihtiyaç vardır.

10 yıla kadar servis garantisi

Optimpark koşulları kolaylaştırıp, müşterilerin güvenini temin etmek için ürünlerin 10 yıllık banka garantisini sağlamaktadır

Optimpark Ürünleri

Optimpark paletsiz otoparkı, eski nesil asansörlü otopark teknolojisi ve otopark sisteminin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Bu tip otopark yer üstü, yer altı ve yarı yer altı olmak üzere üç pozisyonda kurulabilir

Bu ürün kat sayısında esnek olduğu halde, dikey ve yüzey sıralarına sahiptir. Sistemin kapasite ve hız açısından yüksek esnekliği ve bu mekanize otopark sisteminin diğer mekanizmalara göre daha uygun fiyatı ve üretim hızının yüksek olması bu tip mekanize otoparkın başlıca avantajlarıdır

Kombine paletsiz mekanize otopark, tasarımında bazı değişiklikler ile üretilmiş yeni nesil mekanize otoparktır. Kombine paletsiz mekanize otopark, mekanize asansörlü otopark (kule formu) ve pazzel mekanize otoparkın kombinasyonudur

Kule mekanize otopark iki şekilde tasarlanmıştır. İlk şekli, konutların bahçesinde veya otopark alanında çift ve üçlü halinde ve gel gide engel olmadan uygulanabilen mekanize konut otoparkıdır. İkinci şekli, gel gide engel olmadan ikili, üçlü ve dörtlü olarak uygulanabilen mekanize konut otoparkıdır

Sürgülü asansörlü mekanize otopark, her modülde 75 araca kadar kapasiteye sahip yap boz mekanize otoparkın yeni ve gelişmiş neslidir. Bu mekanizma, kolay erişimin yanı sıra optimum alan kullanım imkanı sağlar ve uygun bir verimliliğe sahiptir.

Yeni nesil döner mekanize otopark, sadece 32 metrekarede 8 ila 30 park yeri sağlayabiliyor. Optimpark teknolojisi sayesinde bu mekanizma, yer üstü, yer altı ve yarı yer altı olmak üzere üç pozisyonda kurulabilmektedir

Özel ürünler
0
Aktif personel
0
Tamamlanan projeler
0
Park yeri
0
Devam eden projeler
0
Park yeri
0
Çalıştığımız Ülkeler
0
پارکینگ مکانیزه اپتیم پارک

Optimpark Mekanize Otoparkı

Mekanize otopark tam mekanize olarak sürücüye ihtiyaç kalmadan arabayı doğru yerde bırakır ve alanın çok verimli kullanımı için iyi bir çözüm olabilir. Mekanize otoparklar, rampa ve döngü yöntemi ile otopark yapılmasının mümkün olmadığı yerlerde kullanılabilir. Bu kategorideki otoparkların en önemli avantajlarından biri de en az yer işgal eden yüksek araba kapasitesidir. Optimpark mekanize otopark ürünleri tersine mühendislik yöntemi ve mekanizma tasarımında ilk kez tamamen bu firma tarafından tasarlanıp uygulanan, aynı anda zemine veya yer altına kurulabilme özelliğine sahipler.