İran’daki ilk 500 üstün şirketi arasında Optimpark’ın bulunması

İran’ın üstün şirketlerinin sıralamasının 24. yılı konferansı, 24 Ocak 2022 yılında ulusrararası televizyon ve Radyo kurumunun seminer merkezinde gerçekleşti ve Takapoo Sanat Nami Şirketi (Optimpark) İranda’daki en üstün 500 şirketi arasında yer aldı.

Bu dönemde Basra Körfezi Petrokimya Endüstrileri, Mellat Bankası, Isfahan Mobarakeh Çeliği, Bandar Abbas (Abbas Limanı) Petrol Rafinerisi, Ghadir Yatırım, Iran Khodro, Iran İhracat bankası Mapna ve Parsian Petrol ve Gaz Geliştirme grubu satış endeksine göre sırayla birinci ila onuncu oldular.

Bazı sıralama endeksleri, Satış endeksleri, şirket ölçüsü ve büyümesi, kârlılık ve performans, verimlilik, ihracat, likidite, borç ve piyasa endekslerini içermekteler.

Bu yılki sıralama sonuçları, ilk yüz şirketin toplam satıştan olan payının %86,9, ikinci yüz şirketin ise %9,5 olduğunu göstermektedir. İlk yüz şirket, tüm üstün şirketlerin istihdam yüzdesinin %71,4’ünü paylaşmaktalar.

Bu sonuçlar ilk yüz şirketin ihracat miktarının üstün beş yüz şirketin toplam ihracatının yüzde 92,5’ini oluşturduğunu göstermektedir.

Ayrıca şirketlerin katma değeri ile GSYİH karşılaştırıldığında ilk 100 şirketin katma değerinin yüzde 18 ve 500 şirketin katma değerinin yüzde 20 olduğu görülmektedir.

İlk 100 şirketin satışı yüzde 45 ve 500 şirketin satışı yüzde 52’dir.

Endüstriyel Yönetim Kurumu, İran’ın üstün şirketlerinin 2022 yılı sıralamasını, üst üste yirmi dördüncü yıl için hazırladı.

Bu liste, kurumun misyonundan ilham alıp ülke’nin ekonomik işletmeleri hakkında şeffaf ve verimli statistik ve bilgiler sağlayarak ülke’nin ekonomik işletmelerinden daha açık bir alan sunmaktadır ve müdürler, politikacılar ve araştırmacılara , ülke’nin büyük ekonomik sanayileri ve işletmeleri hakkında açık ve yararlı istatistikler ve bilgiler sağlayarak, ülke ekonomik işletmelerinin ölçümü,mali ve ekonomik yapısından daha doğru ve net bilgi ve anlayış sağlanmasına yardımcı olur.

Endüstriyel yönetim kurumunun istediği bu listenin oluşturuşmasında ulusal makro bakış olduğundan, İran’ın üstün 500 şirketinden hazırlanan listede, ülkenin büyük şirketlerinin yan yana dizilişinin tesbitine odaklanmaktadır.

Başka bir deyişle, İran’ın en büyük şirketlerinin yükseliş ve düşüşlerinin geçmişteki ve günümüzdeki geniş bağlantılarının bulunması nedeniyle etkisini ülke ekonomisinin her düzeyinde hızla göstereceğinden, Endüstriyel Yönetim Kurumu bu listeyi hazırlayarak ülkenin büyük işletmeler ve  farklı ekonomik sanayiler ve faaliyetlerin birbirinin yanındaki kompozisyonundaki değişimlerden yıllık ve güvenilir niceliksel istatistiklere dayanarak bir izlenmim oluşturmak için çaba sarfetmiştir.

Ekonomik işletmeler ve akabininde tüm ülke ekonomisinin gelişme sürecinin dinamizmi, sürekliliği ve hızlanması, ülke işletmelerinin ekonomik faaliyetlerinin güçlü ve zayıf yönlerinin tam ve doğru anlaşılmasına tabiidir ve güçlülük ve zayıflık kavramlarının karşılaştırmaya dayalı göreceli kavramlar olduğundan bu listede ülke sanayileri ve ekonomik işletmeleri birbiriyle karşılaştırılarak müdürler ve politikacılar ve yatırımcılara verimli bir rehber sunma alanı oluşturup işletme ortamını yeni açılardan anlamak için araştırmacıların araştırmalarıyla sonuçlandırmaktadır.

İran’ın üstün şirketlerini sıralamanın amacı, “ülkenin ekonomik girişimleri hakkında bilgi üretmek ve işletme ortamını şeffaflaştırmak, şirketleri ulusal ekonomi üzerindeki etkileri ve ekonomik işletmeler arasındaki rekabeti geliştirmek açısından sıralamaktır” yukarıdaki hedefle, İran’ın üstün şirketlerinin sıralaması (IMI-100), çıktı odaklı (sonuç odaklı) sıralama yöntemleriyle daha uyumludur.

Özellikle şirketlerin ekonomik konumlarının birbirine kıyas  belirlenmesi söz konusu olduğunu zaman şirketlerin ekonomik konumlarının şeffaflaşması, süreç odaklı modellerin cevaplayamayacağı bir hedef olduğundan, değerlendirmemizi birkaç özel şirketle sınırlandıramayız.

Şirket sayısının artışı da , süreç odaklı yöntemlerin kullanımını sürekli ve yıllık bir çalışma olarak imkansız bir hale getirmektedir.

Bu nedenle, İran’ın üstün şirketleri listesi, çıktı odaklı yöntemlere dayalı sıralama yöntemine göre ekonomik işletmelerin ekonomik durumunu tesbit etmeye yönelik bir listedir.

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir