نتایج طرح آمارگیری از پارکینگ های عمومی در سال 1399

مرکز آمار ایران در آبان‌ماه سال ١٣٩٩، «طرح آمارگیری از پارکینگ‌های عمومی» از مجموعه «طرح‌‌های آمارگیری از کارگاه‌های حمل‌ونقل کشور» را با هدف تأمین داده‌های مورد نیاز تهیه‌ی حساب ‌های ملی و منطقه‌ای سال ١٣٩٨ بخش حمل و نقل در فعالیت مربوط به این کارگاه‌ها به اجرا در آورد.

پیش از این، مرکز آمار ایران در سال‌های ١٣٨١، ١٣٨٢، ١٣٨۶، ١٣٩٠ و ١٣٩۴ طرح آمارگیری از پارکینگ‌های عمومی را به اجرا درآورده بود.

در اجرای این طرح در سال 1399، نحوه‌ی جمع‌آوری اطلاعات به صورت مراجعه‌ی حضوری و با استفاده از پرسشنامه بوده است. تعمیم نتایج طرح مزبور به کل جامعه‌‌ی آماری نشان می‌دهد که: 

– در سال ١٣٩٨ تعداد ١٧٨٢ پارکینگ‌ عمومی در کل کشور به فعالیت اشتغال داشته‌اند.

– تعداد کارکنان این کارگاه‌ها (پارکینگ‌های عمومی)، ۴۴٣٧ نفر بوده است که نشان می‌دهد به‌طور متوسط در هر کارگاه، بیش از ٢ نفر مشغول به‌کار بوده‌اند. از این تعداد کارکن، 60 درصد کارکن مزدوحقوق بگیر و 40 درصد کارکن بدون مزدوحقوق بوده‌اند.
– در دوره‌ی موردنظر، جبران خدمات کارکنان پارکینگ‌های عمومی بالغ بر ۵٧٠ میلیارد ریال بوده که نشان می‌دهد پرداختی ماهانه به هر کارکن مزد و حقوق‌بگیر این کارگاه‌ها به طور متوسط، ١٧,٩ میلیون ریال بوده است.
– ارزش مصارف واسطه‎‌ی سال ١٣٩٨ پارکینگ‌های عمومی، ٧۴٠ میلیارد ‌ریال می‌باشد. از این رقم ٢,٨ درصد پرداختی بابت نوشت افزار، کاغذ و فرم‌های چاپی، روزنامه، نشریات و مطبوعات و لوازم بسته‌بندی، ٨.۶ درصد پرداختی بابت آب، برق، گاز طبیعی و سایر سوخت‌ها، ١.٧ درصد پرداختی بابت هزینه‌های حمل‌ونقل و ارتباطات، ١.٨ درصد پرداختی بابت بیمه‌های تجاری (سرقت و آتش‌سوزی و…)، ٧٧.۵ درصد پرداختی بابت اجاره ساختمان، ٢.۵ درصد پرداختی بابت تعمیرات جزیی اموال سرمایه‌ای و ۵.١ درصد مربوط به سایر مصارف واسطه بوده ‌است. بر‌این‌اساس به‌طور متوسط‌ ارزش مصارف واسطه‎‌ی هر یک از این کارگاه‌ها، ۴١۵ میلیون ریال بوده ‌است.
– ارزش ستانده‌‎های سال ١٣٩٨ پارکینگ‌های عمومی، حدود ٣۵٩٧ میلیارد ‌ریال می‌باشد. از این رقم، ٩٨,۴ درصد «حق پارکینگ‌داری» و ١.۶ درصد مربوط به سایر ستانده‌ها بوده ‌است. بر ‌این ‌اساس به‌طور متوسط‌ ارزش ستانده‌های هر یک از این کارگاه‌ها، بیش از ٢٠١٨ میلیون ریال بوده ‌است.
بر پایه‌ی اطلاعات حاصل از اجرای این طرح در دوره‌ی مورد بررسی، ارزش افزوده‎‌ی پارکینگ‌های عمومی ، حدود ٢٨۵٧ میلیارد ‌ریال می‌باشد و نشان می‎دهد ارزش افزوده‌‎ی هریک از این کارگاه‌ها، ١۶٠٣ میلیون ‌ریال بوده که نسبت به نتایج اجرای دوره‌ی قبل (سال ١٣٩۴)، ٢,٩ برابر شده است.
کاربران از طریق وبگاه مرکز آمار ایران به آدرس www.amar.org.ir نیز می‎توانند به نتایج طرح مذکور به صورت الکترونیکی دسترسی داشته باشند.

منبع: مرکز آمار ایران

پارکینگ مکانیزه روتاری - باغ ملی مشهد - تصویر شماره 1

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.