پارکینگ مکانیزه توچال

احداث پارکینگ مکانیزه توچال، یکی از پروژه های شاخص مجموعه اپتیم پارک در طراحی، ساخت و نصب نسل جدید پارکینگ مکانیزه روتاری یا دوار (Rotary) در ایران است که فرآیند ساخت و نصب آن در سال 1399 انجام پذیرفت و در همان سال نیز به مرحله بهره‌برداری رسید.

این پارکینگ که از نوع روتاری (Rotary) با ظرفیت 10 فضای پارک مکانیزه خودرو می باشد، براساس قرارداد منعقد شده بین شرکت تله کابین توچال و مجموعه اپتیم پارک، در محل پارکینگ شماره 2 مجموعه تفریحی تله کابین توچال جانمایی و احداث گردیده است. 

فضای اشغال شده توسط ماژول پارکینگ مکانیزه در حدود 32 متر مربع بوده که در حالت عادی، تنها قابلیت پارک 2 دستگاه خودرو در این فضا وجود دارد؛ اما با بهره‌گیری از ماژول پارکینگ مکانیزه طراحی شده توسط مجموعه اپتیم پارک، این ظرفیت به 5 برابر افزایش یافته است. 

ماژول پارکینگ مکانیزه روتاری نصب شده در مجموعه تفریحی توچال، یک ویژگی شاخص دارد که آن را از ماژولهای مشابه، متمایز می‌نماید و آن، استفاده از صفحه گردان (Turn-Table) در این ماژول می باشد.

استفاده از صفحه گردان (Turn-Table) در پارکینگ مکانیزه روتاری که برای اولین بار در ایران توسط مجموعه اپتیم پارک طراحی و عملیاتی گردیده است، امکان گردش درجای خودرو در محل پارکینگ را فراهم می نماید و لذا نیازی به حرکت دنده عقب خودرو در پارکینگ های مکانیزه مجهز به این مکانیزم وجود نخواهد داشت.

ویژگی شاخص دیگر پارکینگ مکانیزه نصب شده در مجموعه توچال، امکان استفاده همزمان از فضاهای پارکینگ موجود توسط انواع خودروهای سواری شهری، نیم شاسی و شاسی بلند می باشد. با توجه به تفاوت ابعاد خودروهای سواری در کلاس‌های مختلف، در طراحی پارکینگ مکانیزه روتاری باید به ابعاد طراحی ماژول توجه ویژه داشت که این موضوع در طراحی پارکینگ مکانیزه توچال، مد نظر قرار گرفته است و ابعاد طراحی ماژول به گونه‌ای تعیین گردیده است که امکان پارک انواع خودروی سواری در کلاسهای مختلف در آن میسر باشد.

موقعیت پارکینگ مکانیزه توچال

تصاویر پروژه پارکینگ مکانیزه توچال

سایر پروژه ها