استاندارد 20533 – پارکینگ های مکانیزه (خودرو) – الزامات و توصیه ها

استاندارد شماره 20533 سازمان ملی استاندارد ایران با عنوان «پاركينگ های مكانيزه (خودرو)- الزامات و توصيه ها» در بيست و يكمين اجلاس كميته ملی استاندارد حمل و نقل مورخ 1394/12/24 مورد تصويب قرار گرفته است.

اين استاندارد برای ارائه يك ديدگاه كلی از ويژگيهای كليدی، الزامات و توصيه های مورد نياز كارفرمايان، طراحان، سازندگان و بهره برداران پاركينگ های مكانيزه در مواردی از قبيل ابعاد و اندازه ها، ويژگی های موردنياز ايمنی، حفاظت و پيشگيری از حريق، ورودی و خروجی ها، ميزان مجاز انتشار صوت و ارتعاش و ملاحظات ترافيكی مرتبط با احداث پاركينگ های مكانيزه كاربرد دارد. 

هدف از تدوين  اين استاندارد تعيين حداقل ضوابط و مقررات براى طرح، اجرا و بهره بردارى از سامانه هاى پاركينگ مكانيزه (خودرو) به منظور حصول اطمينان از نتيجه بخش بودن عملكرد آنها می باشد.

شايان ذكر است سامانه هايی كه در آنها سرنشين در مراحل پارك، داخل خودرو باقی می ماند (از قبيل آسانسورهاى بالابر خودرو و غيره) در محدوده ضوابط اين استاندارد نمی باشند. همچنین، اين استاندارد جزئيات معماری، سازه ای، مكانيكی، الكتريكی و الكترونيكی پاركينگ های مكانيزه را تعيين نمی كند.

استاندارد ۲۰۵۳۳ – پارکینگ های مکانیزه (خودرو) – الزامات و توصیه ها

این استاندارد، در 12 بخش به بررسی الزامات و ارائه توصیه ها می پردازد که عبارت است از:

1- هدف

2- دامنه کاربرد

3- اصطلاحات و تعاریف

4- انواع سامانه های پارکینگ مکانیزه

5- دسته بندی خودروها

6- جایگاه تحویل خودرو

7- تجهیزات انتقال خودرو

8- محل پارک خودرو

9- ویژگیهای عملکردی

10- الزامات ترافیکی احداث پارکینگ مکانیزه

11- موارد ساختمانی

12- ملاحظات بهره برداری

منابع و مآخذ مورد استفاده در تدوین استاندارد شماره 20533 سازمان ملی استاندارد ایران

در تهیه این استاندارد، منابع و مآخذ ذیل مورد استفاده قرار گرفته است:

– ضوابط احداث پاركينگ های طبقاتی- معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران

– الزامات ترافيكی احداث پاركينگ های مكانيزه – معاونت مطالعات و برنامه ريزی سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداری تهران

– دستورالعمل ايمني پاركينگ های مكانيزه – سازمان آتش نشانی و خدمات ايمنی تهران

– PREN 14010: 2004, Safety of machinery-Equipment for power driven parking of motor vehicles

– VDI 4466: 2001, Automatic parking systems-Basic principles

– Guide to the Design & Operation of Automated Parking Facilities (Automated & Mechanical Parking Association, National Parking Association-US)

– Standard Guideline for Automated Facilities in the UNITED STATES

– Korean Parking Lot Act (The Regulation on Safety and Inspection Standards of Mechanical Parking Equipment)

– Japanese Standard in Automated Parking (Standards of Parking Structure), NFPA 88A -Standard for Parking Structures (2011 edition)

WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Twitter

مطالب پیشنهادی

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *