پارکینگ مکانیزه خیام

پروژه پارکینگ مکانیزه خیام طبق قرارداد منعقده میان شهرداری مشهد مقدس و مجموعه اپتیم پارک، در ابتدای سال 1400 آغاز گردیده و تا پایان سال 1400 به اتمام خواهد رسید.

پارکینگ مکانیزه خیام از یک ماژول پارکینگ روتاری با ظرفیت 12 جای پارک تشکیل شده است که در خیابان خیام و در مجاورت شرکت آب منطقه ای استان خراسان رضوی استقرار یافته است.

ماژول پارکینگ مکانیزه روتاری نصب شده در پارکینگ خیام برای پارک خودروهای سواری سدان طراحی شده است و امکان پارک خودروهای شاسی بلند در آن وجود ندارد.

پارکینگ مکانیزه روتاری (Rotary) خیام - تصویر شماره 1

موقعیت پارکینگ مکانیزه خیام

تصاویر پروژه پارکینگ مکانیزه خیام

سایر پروژه ها