پروژه‌های پارکینگ مکانیزه اپتیم پارک

پروژه‌های پارکینگ مکانیزه اپتیم پارک

پارکینگ مکانیزه روتاری - توچال - تصویر شماره 1

پارکینگ مکانیزه توچال

پارکینگ مکانیزه توچال، یکی از پروژه های شاخص مجموعه اپتیم پارک در طراحی، ساخت و نصب نسل جدید پارکینگ مکانیزه روتاری (Rotary) در ایران است که فرآیند ساخت و نصب آن در سال ۱۳۹۹ انجام پذیرفت.

اطلاعات بیشتر ...
پارکینگ مکانیزه باغ ملی مشهد - شرکت اپتیم پارک

پارکینگ مکانیزه باغ ملی مشهد

پارکینگ مکانیزه باغ ملی مشهد در سال ۱۳۹۹ به بهره برداری رسید. این پارکینگ مکانیزه از سه ماژول پارکینگ روتاری با ظرفیت ۱۶ پارکینگ در هر ماژول تشکیل شده است که در مجموع امکان پارک ۴۸ خودرو را فراهم آورده است.

اطلاعات بیشتر ...