سیستم پیشرفته چرخش خودرو (Turn-Table)

صفحه گردان (Turn-Table) اپتیم پارک، در هنگام تحویل، خودرو را 90 یا 180 درجه میچرخاند تا در هنگام خروج از پارکینگ، دغدغه دنده عقب نداشته باشید. تعبیه صفحه گردان در داخل سازه پارکینگ باعث می شود پارکینگ، فضای سطحی کمتری اشغال نماید.

در اقدامی نوآورانه، شرکت اپتیم پارک، برای اولین بار اقدام به تعبیه صفحه گردان در داخل مکانیزم پارکینگ روتاری نموده است و این تکنولوژی، اپتیم پارک را از تمامی رقبا در دنیا متمایز ساخته است. این قابلیت باعث تسهیل امکان احداث پارکینگ مکانیزه در خیابان های اصلی می گردد که از لحاظ مقررات ملی، امکان خروج خودرو به صورت دنده عقب وجود ندارد.

دنده عقب را فراموش کنید!

سیستم پیشرفته چرخش خودرو