• شماره تماس: 03195024444
  • پست الکترونیک: Info@optimpark.com

درباره ما

آشنایی با ما


شـرکت تکـاپو صـنعـت نامـی در سال ۱۳۹۳ با هدف  اشـتـراک تجربـیات و متـمرکز کـردن تخـصـص ها، دانش و تجربه سه نسل تاســیس و شـروع بـه فعـالــیت نـمود تـا در زمیـنه طـراحــی و تـولـید ماشین آلات خاص و تجهیزات صنعتی پیشرفته، محـصـولاتی در سـطح جهانی تولید نماید.

فعالیت گذشته شرکت بیشتر در حوزه صنایع فولاد، پتروشیمی و نـیروگاهی متمرکز بـوده که پـس از تاسیس شرکت تکاپـو صنعت نامی با استفـاده از تجـربیـات شخصـی مدیـران شـرکت در زمیـنه ماشـین سازی و ساختمان، با عنایت پروردگار علاوه بر فعالیت های قبلی، منجر به ورود تخـصصی این شرکت بـه حوزه طراحی و تـولید نسل جـدید پارکینگهای مکانیزه در انواع مـختلف : روتاری، رباتیک پالت لس و چترهای مکانیزه بـا نـام تـجاری اپتـیم پارک گردید که با توجه به بـومی سازی تکنـولوژی، بهره گیری از تجربیات  صنعتی و متدهای منحصر  بفرد ، در کمترین زمان ممکن، محصولات جای  خـود را در مـــیان مـشــتـریـان، کــه شــامـل ارگـانهــای دولتــی و خـصــوصی مـی بـاشــند بــاز کـرد و درمــسیر تولید خود هـمواره در حال طـراحی و ساخـت نسل بعـدی محـصـولات خـود مـی باشد و در ایـن راســتا شــرکت مـوفـق بـه اخذ گـواهــی نـامــه ISO9001 ،ISO14000 ، CE اروپــا شده است و در شـرف کسـب استاندارد ملی ایـران نیز می باشد.

در حال حاضـر این شرکت همچنان مطـالعات و تحقـیقات خود را برای خلق و تولید ایده های نو در این حوزه ادامـه داده و درصـدد تولید انـواع مختـلف محصـولات قابل رقابت در سـطح جهانی می باشد .